Câu chuyện về “Vua Cà Phê” và ba con số huyền thoại

Có lẽ, câu chuyện về một người thanh niên dám mạnh dạn từ bỏ trường Y danh giá để đắm mình trong tình yêu với cà phê không còn là câu chuyện xa lạ nữa! Những đắng cay, gian khổ mà Đặng Lê Nguyên Vũ phải trải qua có lẽ chúng ta đều biết ít nhiều qua các phương tiện truyền thông, qua truyền miệng từ những con người cùng tư tưởng với nhau hoặc qua những nhóm người ngưỡng mộ tấm gương sáng, qua lời kể của thầy cô trên lớp,…

Nhưng để hiểu rõ một phần nào triết lý sống và tư tưởng của ông thì không phải là chuyện dễ.

Vậy thì ba con số huyền thoại 3 – 4 – 7 lột tả tư tưởng của ông ra sao và chúng ta học được gì từ ba con số ấy?

3 điểm cốt yếu trong Học Thuyết Cà Phê

Học Thuyết Cà Phê
Học Thuyết Cà Phê – Đặng Lê Nguyên Vũ
Học Thuyết Cà Phê
Học Thuyết Cà Phê – Đặng Lê Nguyên Vũ
Học Thuyết Cà Phê
Học Thuyết Cà Phê – Đặng Lê Nguyên Vũ

4 nguyên tắc trong mở rộng cộng tác đa phương phát triển ngành cà phê Việt Nam tại các nước trồng và xuất khẩu cà phê

4 nguyên tắc trong mở rộng cộng tác đa phương phát triển ngành cà phê Việt Nam tại các nước trồng và xuất khẩu cà phê
4 nguyên tắc trong mở rộng cộng tác đa phương phát triển ngành cà phê Việt Nam tại các nước trồng và xuất khẩu cà phê  – Đặng Lê Nguyên Vũ

7 sáng kiến trọng yếu cho ngành cà phê toàn cầu

7 sáng kiến trọng yếu cho ngành cà phê toàn cầu
7 sáng kiến trọng yếu cho ngành cà phê toàn cầu – Đặng Lê Nguyên Vũ

Nguồn tham khảo: wikipedia, Vua Cà Phê, Thanh Niên, Học Thuyết Cà Phê