Hướng dẫn post bài

Hình đại diện (feature image)

Kích thước: 800 x 400

Capture

Để bài post hiện trên Feature slider

Chọn Freature Slider Post trong mục Post Options

Capture