Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

khai-thac-khoang-san

Theo Nghị định mới về Phí bảo vệ môi trường mà chính phủ vừa mới ban hành đối với lĩnh vực khai thác khoảng sản:

  • Khai thác quặng sắt: 40.000đ – 60.000đ/tấn
  • Đá ốp lát, làm mỹ nghệ: 50.000đ – 70.000đ/tấn
  • Đá làm vật liệu xây dựng thông thường: 500đ – 3.000đ/tấn
  • Cát vàng: 3.000đ – 5.000đ/m3

Trong Nghị định này, mức thu phí bảo vệ môi trường trong lĩnh vực xăng dầu:

  • Dầu thô: 100.000đ/tấn
  • Khí thiên nhiên, khí than: 50đ/m3
  • Khí thiên nhiên thu được trong quá trình khai thác dầu thô: 35đ/m3

Mức phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản tận thu bằng 60% mức phí của loại khoáng sản tương ứng theo quy định.

Khai thác khoáng sản ở Lào Cai
Khai thác khoáng sản ở Lào Cai

Căn cứ vào mức thu phí quy định,HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cụ thể mức thu phí bảo vệ môi trường đối với từng loại khoáng sản áp dụng tại địa phương cho phù hợp với tình hình thực tế trong từng thời kỳ.

Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, không kể dầu thô và khí thiên nhiên là khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100% để hỗ trợ cho công tác bảo vệ và đầu tư cho môi trường tại địa phương nơi có hoạt động khai thác khoáng sản, theo các nội dung sau: Phòng ngừa và hạn chế tác động xấu đối với môi trường tại địa phương nơi có hoạt động khai thác khoáng sản; khắc phục suy thoái, ô nhiễm môi trường do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra; giữ gìn vệ sinh, bảo vệ và tái tạo cảnh quan môi trường tại địa phương nơi có hoạt động khai thác khoáng sản.

Xem thêm: Báo cáo giám sát môi trường định kỳ